Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. oktober 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

33. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-13-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning