Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. juni 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

22. Genoptagelse af sag, forbrugsregnskab

23. Klage vedrørende lejens størrelse

24. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning