Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. juni 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

23. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse