Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. juni 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

22. Genoptagelse af sag, forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Genoptagelse af sag, forbrugsregnskab