Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. marts 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende lejers indsigelse mod en lejeforhøjelse

5. Klage vedrørende fugt, m.v.

6. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning

7. Tvist om udearealer