Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. marts 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende lejers indsigelse mod en lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-29-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejers indsigelse mod en lejeforhøjelse

 

5. Klage vedrørende fugt, m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fugt, m.v.

 

6. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-30-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning

 

7. Tvist om udearealer

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Tvist om udearealer