Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. marts 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

7. Tvist om udearealer

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Tvist om udearealer