Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. marts 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

6. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-30-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning