Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. marts 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende fugt, m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fugt, m.v.