Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. marts 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende lejers indsigelse mod en lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-29-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejers indsigelse mod en lejeforhøjelse