Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. marts 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

8. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

9. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

10. Klage vedrørende indsigelse mod varmeregnskab