Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. marts 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

10. Klage vedrørende indsigelse mod varmeregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-11 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod varmeregnskab