Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. marts 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

8. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-11 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning