Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. januar 2015
Mødested: A3.42

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

3. Klage vedrørende forbrug