Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. januar 2015
Mødested: A3.42

Dagsordenpunkter

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-35-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning