Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

31. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

32. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning