Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

32. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning