Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. juni 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

17. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

18. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning