Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. juni 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

17. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-33-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning