Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

17. Klage vedrørende lejens størrelse

18. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

19. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning