Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

17. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-48-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse

 

18. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-45-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

 

19. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-46-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning