Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

17. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-48-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse