Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

19. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-46-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning