Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. marts 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

13. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

14. Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum