Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. marts 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

14. Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum

Sagsnr.: 03.09.00-K02-57-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum