Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. marts 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

13. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-50-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning