Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. marts 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-45-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse m.v.