Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. januar 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning