Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. december 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

42. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

43. Indsigelse mod forbrugsregnskab