Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. december 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

43. Indsigelse mod forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-31-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsregnskab