Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. oktober 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

29. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

30. Klage vedr. lejens størrelse m.v.