Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. oktober 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

30. Klage vedr. lejens størrelse m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-13-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejens størrelse m.v.