Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. oktober 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

29. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-12-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning