Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

28. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

29. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

30. Klage vedrørende forbrugsregnskab