Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

30. Klage vedrørende forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-13-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsregnskab