Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. maj 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

14. Klage vedrørende forbrug

15. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

16.