Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. maj 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

16.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-42-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted