Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. maj 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

14. Klage vedrørende forbrug

Sagsnr.: 03.09.00-K02-33-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug