Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. januar 2020
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

1. Indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning