Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. januar 2020
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

1. Indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-38-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

 

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-31-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning