Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

65. Henvendelse fra udlejer.

66. Indsigelse mod forbrugsregnskab

67. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

68. Klage vedrørende forbrugsregnskab m.v.

69. Klage vedrørende opkrævning af vand m.v.