Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

65. Henvendelse fra udlejer.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-40-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Henvendelse fra udlejer.

 

66. Indsigelse mod forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-36-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsregnskab

 

67. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-37-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

 

68. Klage vedrørende forbrugsregnskab m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-39-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsregnskab m.v.

 

69. Klage vedrørende opkrævning af vand m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-43-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende opkrævning af vand m.v.