Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

69. Klage vedrørende opkrævning af vand m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-43-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende opkrævning af vand m.v.