Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

68. Klage vedrørende forbrugsregnskab m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-39-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsregnskab m.v.