Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

67. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-37-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse m.v.