Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

66. Indsigelse mod forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-36-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsregnskab