Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

65. Henvendelse fra udlejer.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-40-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Henvendelse fra udlejer.