Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. oktober 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

30. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytnig

31. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflyning