Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. oktober 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

31. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflyning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-19-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflyning