Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

35. Indsigelse mod varmeregnskab

36. Indsigelse mod varmeregnskab

37. Forhåndsgodkendelse af leje